Proposal รายการทีวี

รายการสารคดี  ภาพชีวิต

ผู้จัดทำ  นาย ธาตรี ช่างเหล็ก
ประเภท  รายการสารคดีมุ่งให้ความรู้และบันเทิง
เป้าหมายหลัก ผู้ชมในจังหวัดนครราชสีมา
ความยาว 20 นาที
 วันที่แพร่ภาพ วันอังคาร เวลา 00.00 น. รอบทวน วันพุธ เวลา 17.00 น. วันอาทิตย์เวลา 09.00 น.

ลักษณะการทำงานและเนื้อหา
เป็นสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตผู้คนที่น่าสนใจ หรือข้อคิดเห็นของปัจเจกชนในจังหวัดนครราชสีมา หรือจังหวัดใกล้เคียง ในแต่ละตอนอาจจะมีเนื้อหาต่อเนื่องหรือแยกออกจากกัน ด้านหัวข้อเนื้อหานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดทำเป็นสำคัญ มีการนำเสนอสารคดีในรูปแบบไม่ตายตัว

โครงสร้างของรายการ
มีโฆษณาพักเบรก 1 ช่วง ความยาวประมาณ 2 นาที

กำหนดการส่งเทปรายการ
กำหนดส่งเทปสตอคล่วงหน้า ก่อนแพร่ภาพในวันเสาร์ที่สองและสี่ของเดือน โดยผู้ผลิตรายการต้องจะส่งเทปรายการล่วงหน้า 1 สัปดาห์ หากมีปัญหาติดขัดในวันส่งงาน ผู้ผลิตรายการต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลักษณะของเทปรายการ
เป็นแผ่นดีวีดี หรือสื่อบันทึกที่พร้อมเปิดแพร่ภาพได้ทันที หากมีข้อผิดพลาดในตัวผลงาน เช่น ใส่ตัวหนังสือผิด หรือมีภาพไม่เหมาะสม ผู้ผลิตต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

มาตรฐานของรายการ
โดยพื้นฐานผู้ผลิตรายการต้องรักษาช่วงเวลาสตอคสำรองอย่างน้อย 1 เทป เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ไปจนถึงเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาลำดับในการแพร่ภาพได้ตามความเหมาะสม

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.