กุ้ง

55

ชื่อ สุรชัย แสงวัฒนะพันธุ์ (กุ้ง)

ตำแหน่ง เพื่อนของบอย

เกิด 9 มีนาคม พ.ศ.2522

สูง 170 cm

น้ำหนัก 74 kg

สีที่ชอบ กรมท่า ดำ

อุปนิสัย เป็นคนไม่เอาเปรียบใคร มีโลกส่วนตัว รักอิสระ

งานอดิเรก ดูหนัง ฟังเพลง เดินทาง

การศึกษา ศิลปกรรม สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

ผลงาน
• 2544-2547 ออกแบบสิ่งพิมพ์ให้กรมอุทยานแห่งชาติ
• 2547 จัดหน้านิตยสาร Quick Linux
• 2547-2554 ทำคู่มือประกอบการสอนให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2554-2554 ทำสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ สสวท.
• 2555-2556 ทำสื่อการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา ให้สำนักงานกรุงเทพมหานคร
• 2557 ทำสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้สำนักงานกรุงเทพมหานคร

ความสามารถ ถ่ายภาพ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วาดภาพประกอบ อนิเมชั่นประกอบสื่อการเรียนการสอน